FAMES SYSKON u. Finn-Vallens Kellie. Totalt fyra kullar.

  A- och I-kullen har Moel Nap som far. Född 980312 B-kullen har Mancunian Pierrot som far. Född 990408 F-kullen har Nip som far, Född 000507 A- och I-kullen har Moel Nap som far. Fddd 020323  
Namn Ascot Amos Alice Assi Azzta Ammie Betty Boss Britt Bess Bellona Busy Fame Fellow Flipp Fetch Imp Iceman Iq Ips Iss Inez Kommentar
HD ua ua ua ua ua ua - C B A C B A B A B A A B B A A 3 hd-fria kullar. Obs så många röntgade
Ögon ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua Samtliga ua
Vallning GK Vallh Pr
2-pr får
GK Vallh Pr
2-pr för
GK Vallh Pr
Cert får
GK Vallh Pr
1-pr får
GK Vallh Pr
1-pr får o nöt
SK nöt
GK Vallh Pr
1-pr får
- GK Vallh Pr
2-pr får
  - - GK Vallh Pr GK Vallh Pr
SK får
- GK Vallh Pr
1-pr får
GK Vallh Pr
2-pr får
GK Vallh Pr
1-pr får
GK Vallh Pr
1-pr får
  GK Vallh Pr
1-pr får
SK får
GK Vallh Pr
1-pr får
GK Vallh Pr
IK2
 
MH - - - GK Karaktärsprov - - -     - - MH med gk skott MH med gk skott GK Karaktärsprov MH med gk skott -              
Bruks - - - GK högre kl sök - - -     - - - GK appellkl spår Elit spår GK
Elit rapport GK
- -              
Agility SAgCh
SAg(hopp)Ch
Caciag
SM- och Landslagshund
SAgCh
SAg(hopp)Ch
SM-silver 02
- - vinst - -   elit - - tävlar SAgCh
SAg(h)Ch
FinAgCh
Lagbrons i SM 05. SM-final 2006
SAgCh
SAg(h)Ch
vinster
Lagbrons SM 05
-     kl 3        
Lydnad - elit 1-pr kl 1 1-pr kl 2 elit SLCh
SM-guld -05, Årets Lydnadshund 04, SM-brons -03
Landslagshund
-     - - 1-pr kl 2 SLCh SLCh 2 st 1-pr elit SLCh              
Övrigt - Med på täckhundslistan.
Far till 4 kullar.
Mor till 2 kullar Mor till 2 kullar Mor till 2 kullar
Mor till 2 kull.
död som unghund   Exp.Holland       Mor till 2 kullar
 
Inkvalad SM agility och SM lydnad flera år Far till 3 kullar -         Mor till 1 kull Mor till 3 kullar