Kull 1 - 020601 - Fame - Zäta
Bilder | Stamtavla |Mh

Namn Atas Fara Frillan Medde Palle Winda
HD B C A C B B
Ögon           ua
Vallning   gk   gk
1.a pr
sk/int
  gk
1.a pr
sk/int
MH 031101 (1)  040509 (5)
avstod skott
     040221 (1)  
Bruks delt Bruksklass spår
ufl appell
    Bruksklass spår
gk lkl
 
Agility kl 1 kl 1   kl 3 kl 1 kl 1
Lydnad Tävlar lydnadsklass 1 Uppflyttad lydnadsklass elit    Uppflyttad lydnadsklass 2 Tävlar lydnadsklass 1 Uppflyttad lydnadsklass 3
Övrigt   Avliden mars 2010 pga tumör i buken.       valpkull 05, 06, 08

blev godkänd på ök får i Kvarnbydeltagit    godkänd vallhund    3.e pr     2.a pr     1.a pr     sk/int     
Tävlar lydnadsklass 1kl1 Uppflyttad lydnadsklass 2 kl 2
 Uppflyttad lydnadsklass 3kl 3  Uppflyttad lydnadsklass elitelit        Bruksklass spår