Parningsförfrågan

hassel_150126Hassel fick en parningsförfrågan igår. Det är såklart roligt när andra gillar och tror på ens hundar och Hassel har alla ”papper” i ordning för att användas i avel. Jag tycker själv att han skulle kunna bidra fint till rasen.

Den här gången fick vi dock tacka nej till förfrågan. Det beror på att tiken inte var gentestad för CEA. Det är inget krav att testa men eftersom Hassel är testad och konstaterad bärare av anlaget så måste hans partner vara konstaterad fri. Det kan konstateras antingen genom gentest eller kan hunden vara fri genom sina föräldrar. Om man följer den riktlinjen så kan avkomman inte få CEA och på sikt utrotas sjukdomen. Och för att inte strypa avelsbasen så rekommenderar genetikerna att vi ska använda bärarna i avel.

Här är ett utdrag ur lagtexten:

”SJVFS 2008:5
Avel
24 § Djur får inte användas i avel om
3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,”

3 svar på ”Parningsförfrågan”

Kommentarer är stängda.