Kullöversikt Vera – Kemi Rex-kullen

Lykke Elsa Teal Victor Enn
HD  A  A A
Ögon
Vallning  
MH
Agility  Tävlar lydnadsklass 1
Bruks
Lydnad
Övrigt

blev godkänd på ök får i Kvarnbydeltagit    godkänd vallhund    3.e pr     2.a pr     1.a   Bruksklass spår   pr     sk/int

Tävlar lydnadsklass 1kl1 Uppflyttad lydnadsklass 2 kl 2  Uppflyttad lydnadsklass 3kl 3  Uppflyttad lydnadsklass elitelit
champion