Nu har alla valpar hittat sina hem


Craff (som kommer kallas Ruff) har flyttat till William och Annie


Tark (som kallas App) stannar hos oss.