Seglinges Palle

hane svartvit 020501 – 150410
Ägare: Maria Lund

050520 vinst hoppklass 1
040731 uppflyttad lägre klass spår
040526 godkänd lägre klass spår
040412 uppflyttad appellklass spår
040221 genomfört MH med godkänt på skott