Planerad valpkull

Fårvallarens Vis kommer att paras i slutet januari-20 (leverans i maj). Mer info kommer.

Vid intresse kontakta ek@seglinge.se


eva_hassel_ryk_km